Zoek
Sluit dit zoekvak.

Ontdek de kracht van Best-Agers: Het benutten van ervaring, expertise en leeftijdsdiversiteit voor groei en succes in jouw organisatie

Vergrijzing als Troef

De vergrijzende maatschappij legt gigantische druk op het bedrijfsleven; worstelen met een afnemende beroepsbevolking, een tekort aan geschoolde arbeidskrachten en exponentieel stijgende kosten van gezondheidszorg terwijl de productiviteit en innovatie afnemen. Dat alles terwijl bedrijven waardevolle kennis en expertise dreigen te verliezen wanneer oudere werknemers met pensioen gaan. Het gevolg is het vooruitzicht van ernstige bedreiging voor de groei en het concurrentievermogen van bedrijven, die te laat innoveren en zich aanpassen om deze uitdagende omstandigheden het hoofd te bieden.

Uit onderzoek van de Harvard Business School blijkt dat bedrijven die verborgen werknemers inhuren 36% (!) minder kans hebben op een tekort aan talent en vaardigheden.

*verborgen werknemers: professionals, managers, ambachtslieden die willen werken en veel van de vaardigheden en talent bezitten die werkgevers zoeken, als bedrijven ze maar konden vinden. 

Als het gaat om rendement, solvabiliteit, en omzet is het tijd om de vooroordelen over Best-Agers te overwinnen.

Best-Ager craftsman laughing with younger colleagues

5 vóór 12!

Het is duidelijk dat het bedrijfsleven voor urgente uitdagingen staat die niet genegeerd kunnen worden. Een zorgwekkende realiteit waarop bedrijven snel adequate antwoorden moeten vinden die deze uitdagingen het hoofd bieden. Zo niet, dan riskeren organisaties waardevolle kennis te verliezen, ontevredenheid onder werknemers te vergroten en achter te blijven in steeds competitievere markten.

De tijd dringt en het is cruciaal om in te zien dat stilzitten geen optie meer is. Alleen door proactief te handelen, de waarde van oudere werknemers te erkennen en strategieën en programma’s te implementeren die vergrijzing omzetten in kansen voor groei en succes kunnen bedrijven een veerkrachtige organisatie opbouwen die klaar is voor de toekomst.

Het is een tussen achterblijven in onzekerheid, of voorwaarts gaan en kansen grijpen die een vergrijzende, Best-Agers maatschappij biedt.

"It’s time to rethink our attitude toward ‘older’ workers – and make the most of untapped talent."

“Ik begrijp de uitdagingen die vergrijzing met zich meebrengt voor het bedrijfsleven. Maar ik geloof ook in de kracht van vergrijzing als een bron van groei, innovatie en succes. Op maat gemaakte oplossingen helpen uw organisatie om de impact van vergrijzing aan te pakken, om te buigen en er het maximale uit te halen.”

Welke mogelijkheden zijn voorhanden?

Aanbiedingen en mogelijkheden zijn er genoeg. Maar de meest effectieven zijn toch wel  generatieoverschrijdende samenwerkingsprogramma’s voor werkomgevingen waarin alle werknemers kunnen floreren. Mentorprogramma’s voor kennisoverdracht tussen generaties, gebruik makend van de waardevolle inzichten en ervaring van uw oudere werknemers. En flexibel werken met oplossingen die remote werken en flexibele werkregelingen mogelijk maken.

Last, but not least is ondersteuning voor het managementteam bij het optimaliseren van communicatie en leiderschap ín een flexibele werkomgeving. Zodat alle werknemers een gezonde balans tussen werk en privé kunnen behouden, en de organisatie haar ROI van het kennis kapitaal kan behouden of zelfs vergroten.

Investeren in de juiste programma’s en bijscholingsmogelijkheden die specifiek zijn afgestemd op de behoeften van zowel oudere als jongere werknemers is daarbij van essentieel belang. Blijf relevant, aantrekkelijk en gemotiveerd in een snel veranderende arbeidsmarkt.

Ontdek hoe u uw bedrijf kan laten bloeien te midden van vergrijzing. Neem vandaag nog contact met mij op en baan de weg naar een toekomst vol groei, innovatie en welzijn.

Benut de kansen van vergrijzing!

Programma's en Tarieven

CrossGen Connect:

Verbind generaties voor innovatie en groei

 • Persoonlijke kennismaking inclusief eerste evaluatie (mondelinge) advies
 • 9 deelnemers maximaal per training.
 • Opdrachtbevestiging met korte omschrijving
 • Inventarisatie deelnemers en evaluatie arbeidsdynamiek (online – offline vragenlijst)
 • 3 x 2 trainingssessies van 1,5 uur
 • 1 x gezamelijk resultaatgesprek met deelnemers van 2,5/3 uur
 • Voorbereiding en training feedback door de trainer
 • Hand-outs en maatwerk huiswerkopdrachten
 • (Beperkt) tussentijds contact per mail of telefonisch

  * Programma kan uitgebreid worden met coachingsessie voor deelnemers. Vraag naar de mogelijkheden.

2.475,-    per training (excl. BTW)
€ 2.994,75 per training (incl. BTW)

Mentorship Masters:

Profiteer van het potentieel van uw senior talent

 • Persoonlijke kennismaking inclusief eerste (mondelinge) advies
 • 4 deelnemers maximaal per training.
 • Opdrachtbevestiging met korte omschrijving
 • Inventarisatie deelnemers (online & offline vragenlijst)
 • 6 + 1 gezamelijke trainingssessies van 1,5 uur
 • 4 individuele trainingssessies van 1,5 uur
 • Voorbereiding en training feedback door de trainer
 • Hand-outs en maatwerk huiswerkopdrachten
 • Tussentijds contact per mail of telefonisch, indien nodig advies of feedback.

   

  * Pakket kan uitgebreid worden met extra training modules of coachingsessie voor deelnemers. Vraag naar de mogelijkheden.

5.625,-     per groep (excl. BTW)
€ 6.806,25 per groep (incl. BTW)

Profitable Aging:

Vergrijzing omzetten in bedrijfsvoordeel

 • Duur van dit programma is 1 jaar!
 • Persoonlijke kennismaking inclusief eerste (mondelinge) advies
 • Uitgebreid voorstel incl. analyse en advies
 • Opdrachtbevestiging met omschrijving en aktieplan
 • Inventarisatie situatie, deelnemers en mogelijkheden
 • Diversen dagdelen van gezamelijke trainingssessies
 • Diversen individuele mentor trainingssessies van 1,5 uur
 • Diversen coachingsessies van 1,5
 • Voorbereiding en training feedback door de trainer
 • Hand-outs en maatwerk huiswerkopdrachten
 • Tussentijds contact per mail of telefonisch, indien nodig advies of feedback.

  * Pakket kan uitgebreid worden met meerdaagse training modules, extra training modules,  evt. coachingsessie en management consulting. Vraag naar de mogelijkheden.

Prijs op aanvraag.

(Ter indicatie, de investering voor dit exclusieve – enkel op maat – programma is hoger dan € 25.000,-.)

Een exclusief deep-dive programma dat generatieverschillen overbrugt, synergie bevordert en de kracht van diversiteit benut. Kortom, het maakt uw bedrijf future-proof en verhoogt het ROI van kennis kapitaal.

Ben je helemaal klaar om als Best Ager ouder te worden of nog niet? Ontdek het nu!

Vul het onderstaande formulier in om je volledige analyserapport te ontvangen en tips over hoe je tevredenheidsscores kunt verbeteren.

Wees gerust: ik zal je persoonlijke gegevens nooit delen met derden!