Zoek
Sluit dit zoekvak.

Best Ager zijn betekent verandering omarmen, doelen nastreven, potentieel vrijmaken en een betekenisvolle impact creëren. Dat betekent dus:

Evolueren - Transformeren - Inspireren

Ondanks eventuele angst voor het ouder worden, geloof ik als gecertificeerd Transformatie Coach dat vanaf 47 jaar de meeste ongekende mogelijkheden voorbij komen.

Nu kunt u uw authenticiteit, individualiteit en betekenis volledig tot uiting laten komen op een manier die wellicht niet mogelijk was in uw jongere jaren. U kunt stevig staan op het fundament dat u hebt gelegd en zelf bepalen hoe u verder wilt gaan.

Een twaalf weken durend, zeer effectief coachingsprogramma om midlife-geluk tot bloei te laten komen

Dit programma is speciaal ontworpen voor actieve volwassenen in de bloei van hun leven, die een diep verlangen hebben om te transformeren naar een leven vol betekenis en mogelijkheden, en die op zoek zijn naar toegewijde persoonlijke begeleiding.

Dit programma is geschikt als u:

Benieuwd naar wat er wekelijks zoal behandeld wordt? Hier zijn enkele details:

Thema's: (Levens)wijsheid en ervaring

Gedurende de eerste twee weken van het programma richten we ons op het belang van levenswijsheid en -ervaring. We verkennen waarom het bewust zijn hiervan essentieel is en hoe het kan bijdragen aan een betekenisvolle midlife. Tijdens deze periode gaan we ook direct dieper in op de unieke en waardevolle Joy-waarden (*).

Levenswijsheid en ervaring zijn de vruchten van een leven vol leermomenten, uitdagingen en overwinningen. Gedurende de jaren hebben we waardevolle lessen geleerd, zijn we gegroeid en hebben we een schat aan kennis en inzicht vergaard. Het erkennen en waarderen van deze wijsheid en ervaring is met name belangrijk in de nieuwe levensfase als best-ager. Het vormt namelijk onze grootste troef wanneer we ons willen openstellen voor de onvoorstelbare mogelijkheden die voor ons liggen.

Bewust worden van uw levenswijsheid en -ervaring leidt tot een diepere waardering voor uzelf en het pad dat u hebt bewandeld. Het is een waardevolle bron voor persoonlijke groei, zelfvertrouwen en zelfverwezenlijking.

 

 (*) Joy-waarden worden vaak verward met kernwaarden, maar ze verschillen aanzienlijk van elkaar. Onze kernwaarden zijn onderhevig aan de fase waarin we verkeren gedurende ons leven. Een kind van 10 heeft totaal andere Kernwaarden dan een vader of moeder van 2 kinderen. Terwijl Joy-waarden daarentegen constant blijven en al aanwezig zijn vanaf onze geboorte. Kernwaarden worden vaak gedeeld of gebruikt als marketinginstrument, terwijl Joy-waarden uiterst persoonlijk zijn, op een diep niveau van individualiteit.

Kernwaarden bevinden zich verborgen in het centrum van ons bewustzijn, terwijl Joy-waarden verborgen liggen in de bescherming van onze ziel. Joy-waarden worden omschreven als “het Eden waar onze (spirituele) zoektocht ons naartoe leidt”, en ze zijn uniek voor elk individu.

Resultaat:

 • Bewustwording van de waarde van de eigen levenswijsheid en ervaring.
 • Toename van zelfvertrouwen, gevoel van eigenwaarde en veerkracht.
 • Het herkennen en begrijpen van de redenen achter de (levens)lessen die we hebben geleerd en de groei die we hebben doorgemaakt.
 • Richting en doel ontdekken door te verbinden met Joy-waarden en passies.
 • Inzicht verkrijgen hoe verzamelde wijsheid te delen, en daarmee anderen kunt inspireren.
 • Dieper gevoel van tevredenheid en dankbaarheid voor de waardevolle levenservaringen die zijn opgedaan.
 • Het vermogen om nieuwe uitdagingen met veerkracht en wijsheid tegemoet te treden en er met enthousiasme naar uit te kijken.
 • Diepere verbinding met het eigen levensverhaal en de mensen die erbij betrokken waren (of zijn). Een gevoel van intense trots op het bewandelde levenspad.

Samen vormen deze punten een solide basis voor verdere persoonlijke ontwikkeling en verdieping van de andere thema’s van het programma. Ze bieden daarnaast al direct een waardevol kompas om een leven te leiden met levenswijsheid, vervulling en betekenis.

Thema's: Zelfontplooiing (zelfactualisatie)

In de derde en vierde week van het programma draait alles om zelfontwikkeling en zelfactualisatie. Zelfontplooiing betekent dat we voortdurend groeien en onszelf ontwikkelen, door onze eigen vaardigheden, interesses en talenten te verkennen en te benutten. Het is vooral belangrijk om ons bewust te zijn van zelfontplooiing wanneer we de middelbare leeftijd bereiken, omdat we nu kunnen putten uit onze levenswijsheid en ervaringen om ons volledige potentieel te vergroten.

Wanneer je je bewust bent van je zelfontwikkeling, kun je blijven leren gedurende je hele leven, je zelfvertrouwen versterken en richting geven aan je leven. Daarnaast brengt het ontdekken van nieuwe passies en interesses een grote golf van vreugde en voldoening met zich mee. Zelfontwikkeling is een inspirerende reis die je motiveert om je volledige potentieel te realiseren en je leven te verbeteren.

Resultaat:

 • Bewustwording van het belang van voortdurende persoonlijke groei en ontwikkeling.
 • Een verhoogd zelfbewustzijn en begrip van sterke en zwakke punten.
 • Ontdekken van nieuwe passies en interesses.
 • Toenemend zelfvertrouwen en geloof in eigen kunnen.
 • Het besef dat leren een levenslang proces is en dat groei nooit stopt.
 • Het vermogen om doelen te bereiken die in lijn zijn met de Joy-waarden en interesses.
 • Inspiratie om het volledige potentieel te realiseren en daardoor een rijker en bevredigender leven te leiden.

Deze punten vormen samen een sterke basis voor verdere zelfontwikkeling en leggen de fundering voor verdieping van de andere thema’s in het programma. Ze bieden waardevolle inzichten en tools om persoonlijke groei voort te zetten en te streven naar een leven dat in lijn is met  (Joy)waarden, passies en doelen.

Thema's: Welzijn en gezondheid (inclusief beweging)

De vijfde en zesde week van het programma staan in het teken van welzijn en gezondheid, waarbij ook natuurlijk bewegen een belangrijk onderdeel is. We gaan ontdekken waarom het bewust zijn van welzijn en gezondheid zo belangrijk is en welke voordelen het met zich meebrengt.

Voor Best Agers is welzijn en gezondheid van vitaal belang om een vervuld en bevredigend leven te leiden, vooral voor degenen die ervoor kiezen om actief te blijven. Het volledig bewust zijn van een goede fysieke gezondheid, mentaal welzijn en emotioneel welzijn is essentieel. Op die manier kunnen Best Agers proactief werken aan het integreren van welzijn en gezondheid, zowel op fysiek, mentaal als emotioneel niveau.

Het bevorderen van gezonde gewoonten, zoals stressbeheersing, natuurlijk bewegen en het onderhouden van positieve relaties (ook met jezelf), zijn uiterst belangrijke aspecten van dit bewustzijn.

Resultaat:

 • Verbetering van de algehele levenskwaliteit en een gevoel van tevredenheid en welzijn.
 • Integratie van regelmatige natuurlijke lichaamsbeweging in de dagelijkse routine.
 • Toenemende energie en vitaliteit als gevolg van fysieke activiteit.
 • Versterking van de mentale veerkracht en het vermogen om stress te hanteren.
 • Bewustwording van het belang van een holistische benadering van welzijn, waarbij fysieke, mentale en emotionele gezondheid in balans zijn.
 • Groter bewustzijn van de lichamelijke gezondheid en het belang van gezonde gewoonten.
 • Begrip van het belang van preventieve gezondheid en welzijn.
 • Betere inzichten in waarom bepaalde gebeurtenissen in het verleden op een bepaalde manier hebben plaatsgevonden.
 • Motivatie om de gezondheid en het welzijn op lange termijn te behouden en te verbeteren.

Samen vormen deze punten een solide basis voor een gezonde levensstijl en het bevorderen van welzijn en geluk. Door bewust te zijn van welzijn en gezondheid, kunnen er actieve keuzes gemaakt worden die bijdragen aan een hogere levenskwaliteit en meer genieten van het leven in al zijn aspecten.

Thema: Verbondenheid

De zevende en achtste week van de cursus staan in het teken van het thema verbondenheid. We verkennen waarom dit zo belangrijk is voor mensen in de middelbare leeftijd, en waarom het essentieel is om zich hiervan bewust te zijn.

Verbondenheid is van groot belang voor iedereen, maar vooral voor mensen die de middelbare leeftijd bereiken (waar isolatie en eenzaamheid op de loer liggen!). Verbondenheid verwijst naar het ervaren van betekenisvolle verbindingen met anderen, zoals familie, vrienden, collega’s, klanten, de gemeenschap en zelfs iets dat groter is dan onszelf. Door bewust te zijn van verbondenheid kunnen we waardevolle relaties aangaan en behouden, sociale steun ervaren en een gevoel van gemeenschap ontwikkelen.

Het is belangrijk om ons bewust te zijn van verbondenheid om verschillende redenen. Ten eerste brengen waardevolle relaties en sociale steun voordelen met zich mee, zoals een gevoel van doel en betekenis, wat bijdraagt aan voldoening en tevredenheid. Sterke relaties en een gevoel van verbondenheid helpen ons om uitdagingen te overwinnen en stress te verminderen. Ten tweede heeft verbondenheid aanzienlijke gezondheidsvoordelen, zoals een versterkt immuunsysteem (handig in geval van een nieuwe pandemie) en een verminderd risico op eenzaamheid en isolatie.

Bovendien opent het bewustzijn van verbondenheid de deur naar nieuwe mogelijkheden voor groei en nieuwe ervaringen. Deelnemen aan verschillende sociale groepen en nieuwe mensen ontmoeten verruimt ons perspectief. Vooral voor mensen in de middelbare leeftijd draagt dit bij aan een rijker en bevredigender leven, waarin ze zich verbonden voelen met anderen en een gevoel van gemeenschap ervaren.

Ergebnisse:

 • Actief werken aan het versterken van bestaande relaties.
 • Toenemend bewustzijn van waardevolle relaties en betekenisvolle verbindingen.
 • Dieper gevoel van gemeenschap en betrokkenheid bij anderen.
 • Balans vinden tussen persoonlijke ruimte en sociale interactie.
 • Bewustwording van de waarde van relaties en sociale steun in het leven.
 • Ontwikkelen van sociale vaardigheden en effectieve communicatie.
 • Cultiveren van een gevoel van verbondenheid met iets groters dan jezelf, zoals spiritualiteit of een gemeenschapsproject.
 • Verhoogd welzijn en tevredenheid door het ervaren van betekenisvolle relaties.
 • Betere kennis van de waarde van wederkerigheid en het geven en ontvangen van steun in relaties.
 • Versterking van het immuunsysteem.
 • Vermindering van de kans op isolatie en eenzaamheid.

Deze elementen vormen een solide basis voor verdere zelfontwikkeling en dienen als fundament voor de verdere verkenning van andere onderwerpen in het programma. Ze bieden waardevolle inzichten en instrumenten waarmee betekenisvolle relaties kunnen worden opgebouwd en onderhouden, wat bijdraagt aan hun algehele gezondheid, welzijn en levensplezier.

Thema: Creativiteit

In de negende en tiende week van het programma staat creativiteit centraal. Terwijl het einde van het programma nadert, worden de eerste tekenen van mogelijkheden zichtbaar aan de horizon. Daarom onderzoeken we het belang van het bewust-zijn van creativiteit en wat het betekent om onze creativiteit tot uiting te brengen.

Voor Best Agers speelt creativiteit een essentiële rol in het leven. Het verwijst namelijk naar het vermogen om nieuwe ideeën te genereren, out-of-the-box te denken (handig bij het vinden van nieuwe oplossingen voor problemen) en uitdrukking te geven aan onze innerlijke wereld. Dat wat ons authentiek en uniek maakt. Wanneer we ons bewust zijn van onze creativiteit, kunnen we ons creatieve potentieel ontdekken en benutten.

Met het bewust vrijmaken van ons creatieve potentieel en het ontdekken van nieuwe dimensies van vreugde, voldoening en zelfexpressie, openen we de deur naar een wereld van mogelijkheden en groei. Bovendien kunnen Best Agers hun unieke creatieve potentieel verder verrijken met verzamelde levenswijsheid, ervaring en betekenis. Dit opent mogelijkheden die tijdens jongere jaren als onmogelijk werden beschouwd.

Resultaat:

 • Bewustwording van het belang van creativiteit, vooral in het leven van Best Agers.
 • Ontdekken en waarderen van het eigen creatieve potentieel.
 • Vermogen om buiten de gebaande paden te denken en nieuwe perspectieven te verkennen.
 • Ervaren van vreugde en voldoening in creatieve activiteiten.
 • Vinden van nieuwe vormen van zelfexpressie en uitdrukking geven aan de innerlijke wereld.
 • Ontdekken van verborgen talenten en passies.
 • Versterken van cognitieve vaardigheden zoals flexibel denken en het vinden van innovatieve oplossingen.
 • Ervaren van trots en voldoening over de eigen creatieve prestaties.

Deze aspectien bieden de mogelijkheid om creativiteit verder uit te zoeken en te waarderen als een waardevol aspect van hun leven. Ze leren eigen creatieve potentieel te benutten, nieuwe mogelijkheden te verkennen en plezier te vinden in het proces van zelfexpressie en persoonlijke groei. Het besef dat creativiteit het leven kleur en kansen geeft.

Thema's: Joy-Waarden & Spiritualität

De laatste twee weken van het programma, een tijd van feest vieren. In deze twee weken richten we ons op het dieper verkennen van Joy-waarden en Spiritualiteit. We onderzoeken waarom deze zo belangrijk zijn om bewust van te zijn en wat ze voor de deelnemers betekenen.

Joy-waarden verwijzen naar onze allerdiepste waarden (die op zielsniveau liggen) en uitingen die pure vreugde en vervulling in het leven brengen. Dit kunnen onder andere zijn de activiteiten, relaties en ervaringen die diepe betekenis achter laten en inmense vreugde creëren. Bewustwording van de Joy-waarden stelt deelnemers in staat om (on)bewust keuzes te maken die aansluiten bij hun persoonlijke overtuigingen en voorkeuren om meer plezier en voldoening te ervaren in hun dagelijks leven.

Spiritualiteit betekent het herkennen en koesteren van een diepere verbinding met iets dat groter is dan onszelf, of het nu een hogere macht, het universum, de natuur of ons innerlijke zelf is. Bewustwording van zowel Joy-waarden als van spiritualiteit helpt Best Agers betekenis en doel te begrijpen in hun nieuwe levensfase en een gevoel van kalmte en innerlijke vrede te cultiveren. Het helpt ook om uitdagingen te overwinnen en een gevoel van verbondenheid met de wereld om ons heen te ervaren.

Bewustwording van Joy-waarden en Spiritualiteit helpt Best Agers het diepe niveau van vreugde, betekenis en verbinding in hun leven te ervaren waar vele naar op zoek zijn, het Eden. Door deze aspecten te verkennen en te omarmen, kunnen deelnemers hun reis van persoonlijke groei en welzijn met groot plezier voortzetten.

Resultaat:

 • Het erkennen dat Joy-waarden en spiritualiteit essentiële aspecten zijn voor een vervuld en zinvol leven.
 • Het ontdekken en waarderen van persoonlijke Joy-waarden, de activiteiten en ervaringen die vreugde en vervulling brengen.
 • Bewustwording van de eigen spirituele verbinding, hetzij met een hogere macht, het universum, de natuur of het innerlijke zelf.
 • Het ervaren van innerlijke vrede, rust en veerkracht door het cultiveren van spirituele praktijken.
 • Het begrijpen van het belang van het leven in harmonie met de Joy-waarden.
 • Het vinden van betekenis en doel in het leven door te focussen op wat echt belangrijk is.
 • Het ervaren van een diepere verbinding met anderen en de wereld om hen heen.
 • Het ontwikkelen van dankbaarheid en waardering voor de kleine momenten van vreugde in het dagelijks leven.
 • Het putten uit spirituele bronnen voor kracht en inspiratie tijdens moeilijke tijden.
 • Het voortzetten van het pad van persoonlijke groei, welzijn en het streven naar een vervuld en zinvol leven.

Na deze weken ligt er een solide basis gelegd om Joy-waarden en spiritualiteit te integreren in het dagelijks leven. Is men in staat om bewustere keuzes te maken, innerlijke vrede en vreugde te cultiveren, en een dieper gevoel van verbinding en doelgerichtheid te ervaren. En kan men met (meer) richting, voldoening, welzijn en plezier door het leven te gaan.

Veelgestelde vragen

In de regel duren alle sessies 90 minuten. Maar wees niet verbaasd als er uitgelopen wordt.

Tijdens alle sessies spreken we altijd af via Skype. In-house sessies zijn ook een optie, vraag naar de mogelijkheden.

Op verzoek maak ik graag opnames van Skype-sessies. Opnames in-house zijn niet aan de orde.

Ja, aan het begin van onze samenwerking stuur ik u een welkomstpakket dat u moet doorlezen, een aantal vragen moet beantwoorden en (per e-mail) moet ondertekenen en retourneren.

Tussen de sessies door krijgt u enkele opdrachten om het meeste uit onze gezamenlijke tijd te halen. Deze opdrachten zijn echter niet van dien aard dat deze voor extra belasting zorgen voor uw al drukke agenda. Aan het einde van elke sessie bespreken we welke stappen u kunt nemen om verder te gaan en welke vragen u kunt stellen om uw inzichten te verdiepen. Het is belangrijk dat u de tijd neemt om te reflecteren, zodat u de opgedane kennis kunt integreren in uw dagelijks leven. Natuurlijk sta ik ook tussen de sessies door voor u klaar via e-mail of SMS/WhatsApp om u te motiveren, u op de hoogte te houden en u te ondersteunen.

Het uiteindelijke resultaat van onze samenwerking hangt af van u en hoeveel tijd u bereid bent te investeren, en nog belangrijker, hoe u de inzichten en lessen die u tussen de sessies en gesprekken door opdoet, in de praktijk brengt. Cliënten hebben echter vaak positieve veranderingen ervaren in hun gevoelens en gemoedstoestand, zoals:

Verhoogd zelfvertrouwen, inspiratie en motivatie, nieuwsgierigheid naar nieuwe mogelijkheden, verbeterde gezondheid en vitaliteit, toegenomen energie, meer optimisme en positieve(re) mindset, en een dieper begrip van zichzelf en anderen.

Deze veranderingen kunnen leiden tot een verrijkt leven en een groter gevoel van vervulling. Het is mijn doel om je te ondersteunen bij het bereiken van deze positieve transformaties.

 • Minder zelftwijfel en zelfkritiek
 • Verminderde oordelen over zichzelf, anderen en omstandigheden
 • Verhoogd zelfvertrouwen en vertrouwen in eigen keuzes
 • Meer bereidheid om nieuwe uitdagingen aan te gaan op het werk en in persoonlijke relaties
 • Verhoogd bewustzijn van de persoonlijke groei en ontwikkeling
 • Dieper gevoel van doel en richting in het leven

In termen van concrete resultaten heeft de helderheid die in deze sessies is verkregen vaak tot het volgende geleid:

 • Nieuwe carrière of toewijding aan huidige carrière.
 • Starten van een eigen bedrijf of verhogen van de omzet.
 • Schrijven van boeken.
 • Maken en verkopen van kunst.
 • Verhuizen naar een nieuw huis en gemeenschap.
 • Omarmen van een holistische levensstijl met balans tussen gezondheid, lichaamsbeeld, natuurlijke beweging en voeding.
 • Nieuwe romantische relaties of verbetering van bestaande relatie.
 • Verbeterde preventie en zelf verzorging en welzijn, zelfvoorziening en onafhankelijkheid.

Ben je helemaal klaar om als Best Ager ouder te worden of nog niet? Ontdek het nu!

Vul het onderstaande formulier in om je volledige analyserapport te ontvangen en tips over hoe je tevredenheidsscores kunt verbeteren.

Wees gerust: ik zal je persoonlijke gegevens nooit delen met derden!